Priset för en kontrollansvarig (KA) kan skilja sig mycket.

Vad kostar en kontrollansvarig? Kontrollansvarig pris? Varför olika pris för samma tjänst? Är det skillnad i pris mellan villa (permanentbostad) och fritidshus? Vad kostar kontrollansvarig för ett garage? Utbyggnad?
Avgifter för myndigheter kan många gånger upplevas som dyrt och tråkigt. Vad kostar det egentligen? Kontrollansvarig pris?

Kontrollansvarig pris?

Flera bolag erbjuder samma tjänst men till olika pris. Varför skiljer sig priset åt?

Det vore enkelt om det fanns en kontrollansvarig prislista. Priset för en certifierad kontrollansvarig enligt PBL beror på flera faktorer. Nedan redovisas några utav dessa:

  • Omfattning och storlek
  • Komplexitet
  • Erfarenhet hos den kontrollansvarige
  • Kunskap hos byggherren
  • Kunskap hos hantverkare och konsulter
  • Ort

Omfattning och storlek

Det finns några punkter som en kontrollansvarig inte kommer ifrån. Några exempel på dessa är bland annat upprätta förslag till kontrollplan, närvara vid tekniska samråd, avge utlåtande som underlag inför ansökan om slutbesked.

Beroende på projektets omfattning och storlek så kan antalet kontrollpunkter bli fler eller färre.

Ett större projekt kräver fler kontroller som ska in i kontrollplanen vilket i slutändan resulterar i mer arbete för den kontrollansvarige, högre kostnad.

Fler kontrollpunkter → Mer arbete i kontrollplan → Mer dokumentation och kontroller att iaktta vid utlåtande →  Mer dokumentation som ska sammanställas till byggnadsnämnden inför ansökan om slutbesked.

Komplexitet

Projekt kan ha olika komplexitet vilket även detta påverkar priset. Ett mer komplext projekt kan kräva fler kontroller på plats. I slutändan ska den kontrollansvarige känna sig trygg vid ett utlåtande.

Erfarenhet hos den kontrollansvarige

Har den kontrollansvarige mer erfarenhet kan denne ta ett högre pris. Många gånger behöver inte detta påverka priset. Utan det kan vara så att erfarenheten gör att den kontrollansvarige kan genomföra arbetet effektivare.

Kunskap hos byggherren

Är du van driva byggprojekt. Vet du vilka kontroller och intygande som kommer behöva lämnas över?

Genom att du besitter kunskap om detta kan hela vägen mot ett slutbesked gå smidigare, vilket även detta kan påverka hur mycket tid den kontrollansvarige behöver lägga ner. Att ha koll på momenten och förbereda så mycket som möjligt.

Kunskap hos hantverkare och konsulter

Kunskapen hos hantverkare och konsulter kan även detta påverka hur mycket tid en kontrollansvarig behöver lägga ner. Viktigt att entreprenör och konsulter har tagit del och förstått kontrollplanen.

Sköts egenkontrollerna? Har de koll på kritiska moment? Förs dokumentation löpande?

Har hantverkarna och konsulterna koll? Signeras kontrollpunkterna av?

Om en kontrollansvarig gör ett platsbesök eller avstämning mot kontrollplanen och det saknas så pass mycket dokumentation kan detta resultera i att denne måste göra ytterligare kontroll = högre kostnad.

Ort

Priset kan skilja sig mellan orterna. Storstad med högre hyror kan betyda högre kostnader för den kontrollansvarige vilket kan resultera i högre pris.

 

 

Kontrollansvarig Pris – Vad kostar en kontrollansvarig?

Det är inte ovanligt att många väljer att erbjuda kontrollansvarig enligt PBL till fast pris. Några har valt att skriva ut pris direkt och andra vill ha in offert. Priset kan skilja sig mycket över landet.

Fast pris – Villa & fritidshus

En certifierad kontrollansvarig enligt PBL för en normalvilla eller fritidshus kan ligga på mellan 10 000-35 000 kr + moms. Men det har även förekommit offerter ända ner till 7 000 kr + moms.

Fast pris – Garage/tillbyggnad

En certifierad kontrollansvarig enligt PBL för ett garage eller tillbyggnad kan ligga på mellan 7 000-25 000 kr + moms.

Rörligt pris

Rörligt pris för en certifierad kontrollansvarig enligt PBL brukar ligga mellan 700-950 kr/timme + moms.

 

Rekommendation från oss

Det finns flera faktorer som kan påverka priset. I slutändan så är det företagaren som sätter priset på sin tjänst.

Vi rekommenderar att man lyssnar med familj, släkt och vänner om de har använt eller känner till någon bra kontrollansvarig enligt PBL. Prata med kollegor på jobbet. Ofta finns det någon i ens närhet som har utfört ett nybygge, en villa, tillbyggnad eller varför inte ett fritidshus.

Priset kan variera väldigt mycket. Ta därför in pris (offerter) från flera aktörer. Gå igenom offerten om vad som ingår. Ställ frågor. Behöver inte bli några komplicerade utläggningar. Beskriv kortfattat vad du ska bygga och ställ frågan, kontrollansvarig pris?

Många gånger kan det upplevas som dyrt när man bara skulle bygga det där extra komplementhuset. Det som glöms bort är att i princip samtliga arbetsmoment ska genomföras vare sig du bygger 40 kvadrat eller 250. Kontrollplan, stämma av kontrollplan, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutbesked m.m. Så ta er tid och gå igenom vad ni ska bygga med flera företag och ta in pris.

Vi brukar normalt räkna mellan 20-35 timmar för en villa. Då kan vi med vår erfarenhet och kompetens utföra ett bra arbete fram till att kund har slutbesked i handen och får flytta in.

Hagsjö Projektkontroll AB har certifierad kontrollansvarig enligt PBL K – Komplicerad art, detta innebär att vi utöver villor, fritidshus, garage, utbyggnader, tillbyggnader även kan åta oss bostadshus i fler än två plan, sjukhus, vindkraftverk m.m. Ta gärna kontakt med oss i god tid. Vi lämnar gärna pris i samband med er ansökan till bygglov.

Behöver ni kontrollansvarig? Prata gärna med oss.

Vi utför arbeten som kontrollansvarig enligt PBL inom:

Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Linköping, Norrköping, Finspång, Söderköping.

 

?‍ Jag vill gärna få ett prisförslag på Kontrollansvarig enligt PBL