Kvarteret Gallerian 1, Tuna Park

Ombyggnation för köpcentrum Tuna Park i Eskilstuna. Tillbyggnad av affärshus och ny entré, samt nybyggnad av sophus. Ort: Eskilstuna Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL Datum: 2015-02-27