Ombyggnation för köpcentrum Tuna Park i Eskilstuna. Tillbyggnad av affärshus och ny entré, samt nybyggnad av sophus.

Ort: Eskilstuna
Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL

Datum: 2015-02-27