Ombyggnation av bostadsfastighet, 4 stycken studentlägenheter på vind.

Ort: Västerås
Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL
Datum: 2017-03-01