Nybyggnation av friliggande villa.

Ort: Österåkers Kommun (Svinninge)
Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL
Datum: 2018-04-20