Nybyggnation av enplanshus (Älvsbyhus).

Ort: Södertälje
Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL
Datum: 2018-07-13