Uppförande av nytt flerbostadshus med 18 stycken lägenheter.

Ort: Norrköping
Uppdrag: Kontrollansvarig enligt PBL
Datum: 2019-10-01