När behövs kontrollansvarig? Kontrollansvarig kan behövas innan du får börja bygga.

Du anmäler kontrollansvarig redan i ansökan eller anmälan. I vissa fall kan det krävas även när du bara vill riva den där väggen för att öppna upp ytorna i köket.

Hur ska du veta när det behövs kontrollansvarig?

Grundregeln är att du behöver kontrollansvarig när du ska göra något som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Men som mycket annat finns det även här undantag.

 

När behövs kontrollansvarig?

Kontrollansvarig, kontrollansvarig enligt PBL eller som många också gillar att förkorta det, KA. Krävs när du ska göra en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Med undantag för enklare åtgärder där du som byggherre bedöms kunna uppfylla ditt ansvar utan hjälp från en kontrollansvarig.

Gränsdragningen för vad som innebär enklare åtgärd kan ibland kännas luddig. Du kan behöva en kontrollansvarig när du ska riva en bärande vägg. Men inte när du ska riva en icke bärande vägg. Är du osäker på om du behöver anlita en kontrollansvarig så ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun.

Kontaktuppgifterna till byggnadsnämnden i din kommun brukar oftast stå lättillgängligt under anmälan och bygglov benämnt som stadsbyggnadskontoret, stadsbyggnadsexpedition eller liknande. Är du det minsta tveksam så gör du rätt i att fråga när kontrollansvarig behövs.

Exempel på åtgärder när kontrollansvarig behövs:

 • Nybyggnation av villa = Ja, du behöver kontrollansvarig
 • Nybyggnation av fritidshus = Ja!
 • Schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge = Ja
 • Annan väsentlig ändring = Ja

 

När behövs inte kontrollansvarig?

Vid vissa enklare åtgärder bedöms du som byggherre klara dig utan kontrollansvarig. Vad som anses som enklare okomplicerade åtgärder kan du läsa mer om på boverkets hemsida.

Kan det bli mer otydligt!? Jag tycker åtgärden ses som enklare, nu kör jag!

Stanna upp ett tag och ta det i rätt ordning. Det finns en grundregel för sådant där du aldrig behöver kontrollansvarig. Denna är:

Byggnadsnämnden kan inte kräva kontrollansvarig på en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan.

Det vill säga. Du börjar med att undersöka om du behöver bygglov, rivningslov eller anmälan. Behöver du inte det så behöver du inte kontrollansvarig. På Boverkets hemsida finns det en lista på vilka åtgärder som inte kräver kontrollansvarig.

Jag råder dig att ta reda på vilka åtgärder du vill göra, uthus? Garage? Kanske ett plank eller mur? Detta brukar ses som mindre åtgärd och därför ingen kontrollansvarig. Vanligtvis behövs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder men detta är en bedömning för byggnadsnämnden.

Om du det minsta osäker på om du behöver kontrollansvarig. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun.

 

Några exempel på åtgärder där du inte behöver kontrollansvarig:

 • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
 • Byte av färg
 • Byte av fasadbeklädnad
 • Bygglovsbefriad friggebod
 • Plank
 • Mur
 • Uthus

 

När behövs kontrollansvarig? – Vanliga frågor till oss

Behövs kontrollansvarig för attefallshus?

I regel, nej. Men det är byggnadsnämnden som tar beslutet och bedömningen görs ofta att kontrollansvarig krävs i alla fall.

Behövs kontrollansvarig för garage?

Är väldigt varierande. Enligt denna PDF från Boverket behövs det vanligtvis inte.

Vi har dock upptäckt att detta varierar beroende på kommun. Detta beror på flera olika faktorer. Kommun, storlek, placering m.m.

Lyssna med byggnadsnämnden i din kommun vad som gäller.

Behövs kontrollansvarig för uterum?

Även gällande uterum kan det skilja sig, från Boverket ”Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt uterum kräver bygglov eller inte.”

 

Sammanfattning

När behövs kontrollansvarig? Grundregeln är att det behövs kontrollansvarig vid bygglov, marklov, rivningslov och anmälan. Finns undantag för små ändringar.

Det krävs aldrig kontrollansvarig om din åtgärd varken kräver lov eller anmälan.

Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om du behöver kontrollansvarig.

Byggnadsnämnden benämns ofta som stadsbyggnadskontoret, stadsbyggnadsexpeditionen eller liknande och finns på kommunens hemsida under bygglov och anmälan.

Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun om du är det minsta osäker på om du behöver kontrollansvarig.

 

Läs också:

Kontrollansvarig Bygglov – Hitta Kontrollansvarig Inom 2 Minuter!

Kontrollansvarig Pris? Vad Kostar En Kontrollansvarig? 10 000 Kr? 40 000 Kr? Prislista?