Kvalitetsansvarig bygg: Kontrollansvarig idag (Uppdaterad 2021)

Kvalitetsansvarig eller slang, kvalitetsansvarig bygg, är den gamla benämningen på det vi idag kallar för Kontrollansvarig.

Kvalitetsansvarig har följt med ända sedan 1987 års plan- och bygglag (1987:10).

Begreppet ersattes i maj år 2011 med kontrollansvarig när nya plan- och bygglagen trädde i kraft (2010:900).

Kvalitetsansvarig benämns idag som Kontrollansvarig, Kontrollansvarig enligt PBL eller som många bara väljer att förkorta det, KA.